kontakt@hallbartnaringsliv.se · Tel 08-154 506

 

ettanhbn3

Varför?

Hållbart Näringsliv verkar för att stärka det svenska näringslivets konkurrenskraft genom att underlätta och stödja utvecklingen av hållbara verksamheter.
Läs mer om vad vi tycker.

Vad?

Vi hjälper våra medlemmar och andra aktörer med affärsutveckling, kommunikation och opinionsbildning kopplat till hållbarhet & etik.
Läs mer om vad vi gör.

Anlita oss.

Vi hjälper er att utveckla en genuin hållbarhetskultur och omsätta era etiska värden till ökade intäkter. Vi arbetar med:

  • Verksamhetsutveckling
  • Kundutveckling
  • Marknadsutveckling

Vi erbjuder konceptutveckling, strategisk bolagsstyrning och rådgivning inom organisationskultur, kommunikation och digital marknadsföring.

Vill du engagera dig i vår verksamhet eller anlita oss så hittar du våra kontaktuppgifter här.

hbnill2

Hur vi arbetar.

Bolaget

Vi hjälper ert företag att bygga en sund hållbarhetskultur och utveckla ert värdeerbjudande.

Kunderna

Vi arbetar med produkt, idé & konceptutveckling tillsammans med era kunder och personal.

Marknaden

Vi hjälper er att synas genom PR/opinionsbildning och utvecklar era digitala och sociala kanaler.

Föreläsningar.

Hållbart Näringsliv håller föreläsningar och seminarier samt deltar i debatter med tydligt hållbarhetsfokus.

”Varför bryr sig ingen?”
Hur man skapar engagemang och påverkar individer att arbeta med hållbarhet.

”Världens bästa jävla skitland”
Hur unika egenskaper kan bli konkurrensfördelar och varför småsaker är betydelsefulla.

”End of strategy?”
Hur marknader påverkas av hållbarhet och disruptiv innovation. Och vad vi kan göra åt det.

Vi erbjuder även rådgivning och anpassade utbildningar samt förmedlar talare inom hållbarhet via vårt nätverk.

oil-future

Vilka vänder vi oss till?

Vår målgrupp är alla de verksamheter som redan idag tjänar på en snabbare utveckling mot ökad hållbarhet. Är ni eller vill ni bli ett sånt företag och vill stärka er konkurrenskraft, hör av er till oss. Är ni inte ett sånt företag så bör ni snarast analysera era framtidsutsikter sett i ljuset av hur utvecklingen i omvärldens ser ut. Behöver ni hjälp med att göra den analysen så står vi gärna till tjänst.

Kontakt

Vi vill gärna höra dina tankar om vår verksamhet. Har du frågor eller är du bara nyfiken på vad vi gör: kontakta oss.

Socialt

Vi når över 10 000 personer, organisationer och företag i våra sociala kanaler där vi sprider våra medlemmars budskap.

Back to Top