kontakt@hallbartnaringsliv.se · Tel 08-154 506

Kommentar

Andra AP-fonden hörde av sig

AP-pajerI går rapporterades det att andra AP-fonden har valt att avyttra en del av sitt innehav i företag med koppling till fossil energi. Som vi skrev igår så är det önskvärt att sätta varje hållbarhetsinitiativ i sitt sammanhang. Och nu har vi faktiskt fått svar på några av våra frågor.

När vi i går ville få lite bättre grepp om man vad man på Andra AP-fonden faktiskt gjort (och ännu inte gjort) så valde vi att ställa några enkla frågor till fondens kommunikationschef.

Läs mer »

Vems pensionspengar sa du?

smogI princip varje dag kan vi nu för tiden läsa artiklar om olika typer av krafttag på hållbarhetsområdet uppslagna med stora svarta rubriker. Nyheterna är för de mesta goda. Vi lämnas ofta med intrycket att det man gör är genomgripande för det egna bolaget eller organisationen och att det faktiskt påverkar både den egna verksamheten och världen vi lever i.

Dagens exempel: Andra AP-fonden och DN m.fl.

Läs mer »

Läs Allbright-rapporten och bli superbrighta!

IQ.005Är det inte dags att vi stannar där och backar tillbaka debatten om feminism och kvinnor i näringslivets topp nu? Ska vi inte sluta tycka så mycket och kolla lite mer på hur det faktiskt ligger till istället?

I veckan kom stiftelsen Allbrights rapport för 2014 om kvinnor i landets börsbolagsstyrelser och företagsledningar. Det är så klart samma gamla visa. Kvinnorna är underrepresenterade över hela linjen. 

Läs mer »

Hållbarhetslingo reboot!

Namnlöst 6.001Världen av hållbarhetsengagemang härjas sedan åtskilliga decennier av en farsot. Låt oss kalla den trädkramarspråket. Det handlar om ett ett sätt att se på och tala om hållbarhetsutveckling som präglas av uppoffringar, kravfylldhet och en underliggande idé om att endast de ”invigda” har förståelse för det skifte som måste ske i vårt sätt att hantera vår värld.

Problemet med det här sättet att tala är inte att det är innehållsmässigt fel. Det är alldeles säkert många gånger underbyggt av korrekta analyser.

Läs mer »

Så här hade Jens Spendrup också kunnat svara

micAtt försöka pressa ur Jens Spendrup att han är feminist känns mest som en medial pottkant som man enkelt kan sätta i princip vilken manlig företrädare för näringslivet 65+ som helst på för att sen ha fritt fram att sätta sina krigsrubriker.

Att däremot avkräva att han väldigt tydligt tar ställning för jämlika villkor i näringslivet är betydligt mer intressant.

Han och hans organisation om någon borde vara måna om att tydligt ta ställning för och öka tempot i omställningen mot större jämlikhet.

Läs mer »

Vi tycker som Billinger – och lite till

091120_SPP_StinaBillinger_MG_0732Stina Billinger tar upp flera bra poänger i sin gästkrönika, Alla ska med – eller?, på Hagainitiativets sajt. Vi sällar oss till dem som delar hennes analys. I alla fall till stor del. Och vi vill vara en del av att utveckla tankegången och diskussionen kring hur vi kan få näringslivet att börja ta ansvar på bredare front.

Stina delar i sin text upp företag i följande tre kategorier:

Läs mer »

Fem ödesfrågor enligt Svenskt Näringsliv

Jens Spendrup

Svenskt Näringslivs ordförande Jens Spendrup skriver i dag på debattplats i DI om vad han beskriver som organisationens fem viktigaste frågor inför valet. Den korta resumén lyder: inte mycket nytt under solen. Två av fem frågor handlar om skattesänkningar. Hela anslaget i artikeln bygger på idén om att det i dag finns ett massivt hot mot den fria marknaden, marknadsekonomin och företagande som vi känner dem. En verklighetsbeskrivning som vi har svårt att tro att medlemskåren som helhet instämmer i.

Läs mer »

Reflektion: Seminarium om Hållbar utveckling

kloverMåndagen den 27:e januari deltog Hållbart Näringsliv genom Jesper Jonsteg i ett seminarium anordnat av Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS).

En av Hållbart Näringslivs huvuduppgifter är att skapa goda förutsättningar för det framtida svenska näringslivet på en globalt allt mer konkurrensutsatt marknad. Vår utgångspunkt bygger till viss del på att Sveriges varumärke och unika egenskaper blir allt viktigare i takt med att den globala konkurrensen får mer genomslag även hos konsumenter.

Läs mer »

Hotar mål om förnybar energi Sveriges konkurrenskraft?

förnybartGårdagens förslag från EU-kommissionen som bland annat berör energi- och klimatpolitiska målsättningar fram till år 2030 har bemötts av blandade reaktioner.

Organisationen Svenskt Näringsliv uttrycker i en artikel synpunkten att vi inte bör ha några mål för andelen förnybar energi inom EU. Huvudargumentet för deras hållning är att om andra inte har det då ska inte vi heller ha det för det kommer att hämma vår konkurrenskraft. ”Annars riskeras att delar av den industri

Läs mer »

Back to Top