kontakt@hallbartnaringsliv.se · Tel 08-154 506

Omvärld

En hållbar framtid kräver hållbara investeringar!

tedtt

Budskapet är både enkelt och tydligt. Företag med ett tydligt hållbarhetsfokus gör lika bra eller bättre ifrån sig som företag som är dåliga på hållbarhetsområdet. Dagens obligatoriska tittning kommer från investeringsrådgivaren Chris McKnett. Lyssna och lär.

Och när ni har gjort det så springer ni bums och ser över era pensionsfonder. Kanske tänker ni också över vilken pensionspartner ni har på firman.

Läs mer »

Dags för politiken att komma ifatt näringslivet

De senaste dagarna har flera tunga aktörer inom näringslivet markerat att politiken nu måste börja komma ifatt näringslivet när det gäller hållbarhetsfrågorna.

I ett anförande under Nobel Week Dialogue uttryckte oljejätten BPs ordförande Carl-Henric Svanberg att det är orimligt att man får förorena genom koldioxidutsläpp utan att betala för det: Brist på gemensamma regler och otydlighet från politiken skapar osund konkurrens.

Läs mer »

Fack och näringsliv: vi kräver en energikommission

Företrädare för de fackliga organisationerna IF Metall, Pappers och GS skriver tillsammans med vicedirektörer för Holmen, SCA och SSAB att ”dödläget inom energifrågan behöver brytas”.

De sex företrädarna för fack och näringsliv skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter om de låsningar kring energipolitiken, och då särskilt kärnkraften, som de anser finns i Sverige.

Läs mer »

Förslagen för en fossiloberoende fordonsflotta

I måndags överlämnade utredaren Thomas B Johansson över slutbetänkandet på den 1100 sidor långa utredning ”Fossiloberoende fordonsplotta – ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser” till regeringen.

IT- och energiminister Anna-Karin Hatt var den regeringsrepresentant som mottog den ovanligt stora utredningen.

Läs mer »

Sverige i topp i nytt index över elförsörjningssystem

World Economic Forum har tillsammans med Accenture tagit fram ett index över världens länders energistruktur ”The Energy Architecture Performance Index”. Sverige hamnar tvåa, strax efter Norge.

Syftet med indexet är att ta fram indikatorer för att underlätta en granskning och jämförelse av länders olika energiförsörjningssystem.

Läs mer »

Fossiloberoende fordonsflotta 2030?

I dag lämnar utredaren Thomas B Johansson, professor emeritus i energisystemanalys vid Lunds universitet, över slutbetänkandet för utredningen ”Fossiloberoende fordonsplotta – ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser” till regeringen.

Utredningen beslutades om förra sommaren och har kanske varit en av de mest uppmärksammade utredningarna under året.

Läs mer »

Kina startar nätverk för cirkulär ekonomi

recycle

I Kina har man beslutat om att starta ett nätverk bestående av statstjänstemän, forskare och entreprenörer i syfte att utveckla och implementera cirkulära affärsmodeller i den kinesiska ekonomin.

Nätverket kallas CACE (China Association of Cirkular Economy) och bildades enligt kinesiska nyhetskanalen CCTV i slutet av november. Enligt CACE hoppas man genom initiativet stödja det statliga kinesiska målet om att Kina ska övergå till en grön ekonomi.

Läs mer »

Svensk miljöteknik till Indonesien

Indonesien

Statliga Energimyndigheten har inlett ett samarbete kring förnybar energi och miljöteknik med Indonesien. Utgångspunkten för samarbetet är att tillvarata svensk know-how och teknik men att anpassa lösningarna efter indonesiska behov och för lokal arbetskraft.

Samarbetet sker i projektform under akronymen INSISTS – Indonesian-Swedish Initiative for Smart Energy Solutions. INSISTS ska verka för kunskaps- och nätverksutbyte

Läs mer »

Sverige tappar i hållbarhetsrankning

Revisionsbyrån KPMG genomför med några års intervaller en granskning av hållbarhetsrapporteringen hos de 100 största företagen i 41 länder. Sverige har på sex år åkt ned från sjunde till sextonde plats.

De svenska företag som ger ut hållbarhetsrapporteringar, eller rapporterar särskilt om hållbarhet, håller hög nivå. Däremot har flera länder, såsom Frankrike och Danmark, en mycket högre andel företag som lämnar ut hållbarhetsrapporter. Detta skriver KPMG i ett pressmeddelande.

Läs mer »

Att konkretisera hållbarhet

Mål

Det är inte helt ovanligt att mötas av åsikten att frågor kring hållbarhet är för diffusa för att vara till nytta för ett företag. Det franskägda företag Danones Nordenchef Peter Odemark har gjort hållbarhet till något väldigt konkret i det dagliga arbete.

Det är Svenska Dagbladet som, i samarbete med tidningen Chef, publicerat ett intressant reportage om hållbarhetsarbetet hos Danone.

Läs mer »

Nobelvecka med fokus på energi

Nobel

Nobelveckan inleddes förra veckan med annonseringen av årets nobelprisvinnare. I dag sker för andra gången Nobel Week Dialogue, en dag med panelsamtal och lektioner om ett aktuellt forskningsämne. Temat i år är Exploring the Future of Energy.

Under hela måndagen kommer nobelpristagarna, forskare, ledande politiker och opinionsbildare att dela i föreläsningar och panelsamtal i syfte att belysa den viktiga frågan om framtidens energiförsörjning. 

Läs mer »

Näringslivschefer vill ha hållbarhetsredovisning

5100067174_d9269c92ce_o

EU:s institutioner har tidigare i år kommit med ett förslag om att hållbarhetsredovisning ska göras obligatoriskt för större företag inom EU. Nu skriver elva tunga svenska näringslivschefer och forskare i en debattartikel i tidningen Miljöaktuellt att det är viktigt att Sverige stöttar förslaget.

Svenska regeringen har gått från att vara negativa till obligatorisk hållbarhetsredovisning för större företag till

Läs mer »

Back to Top