kontakt@hallbartnaringsliv.se · Tel 08-154 506

“End of strategy?”

hbnill bla

Vår workshop/diskussionsföreläsning ”End of strategy?” fokuserar på hur företag, marknader och konsumenter kan påverka och kommer påverkas av den nya logiken som följer av etik, digitalisering och globala handel. Workshopen är på 1-4 timmar och kan även erbjudas som föreläsning.

Vad händer när marknaden förändrar sig snabbare än företags beslutsprocesser? Hur påverkas företags treårsstrategier och ettårsbudgetar av en global, komplex och digitaliserad marknad där konsumenters krav på transparens och ansvarstagande accelererar? En marknad i ständig förändring kräver helt nya sätt att hantera strategi. När skalfördelar och kostnadsmarginaler krymper mot noll bli flexibilitet och beslutshastighet en konkurrensfördel.

Och ni säger att vi behöver tänka mer långsiktigt… 

Ur föreläsningen:

Genom att sammanföra traditionell strategisk marknadsteori med dagens trender undersöker den nya affärslogiken. Och kanske främst, hur kan vi få utvecklingen att accelerera?

  • Hållbarhet ur ett marknadsperspektiv
  • Disruptiv innovation & etik
  • Zero marginal cost, globalisering & automatisering
  • Nya positioneringstrategier
  • Taktik, strategi och kultur
  • 3 huvudområden för att skapa förändring?

Boka workshopen: ”End of strategy?”
Eller, vill du bli kontaktad inför nästa tillfälle?

oil-future

Bakgrund:

Ni har hört om nya affärsmodeller och sett företag som Facebook, AirBnb, Über och Alibaba. Det som förenar dem är att deras främsta tillgång är deras kunder, användare eller publik. Inom digitala marknader har marginalkostnaderna sedan länge snabbt gått mot noll, men vad händer när det sprider sig till den fysiska världen?“Change before you have to”
- Jack Welsh
Kommer det ens hända? Mycket pekar på att det redan sker.

Komplexiteten i framtidens globala marknader är så omfattande att konkurrentanalys, konsumentanalys och trendanalys riskerar att bli för osäkra för att kunna användas för att skapa tillräckligt träffsäkra prognoser för framtiden. ”Näringslivet vill ha stabilitet” brukar det låta. Men tänk om det inte går. Tänk om förändring är normaltillståndet och antalet alternativ är så många att den enda konkurrensfördel du ha är dina kunder och din personal. Då blir värderingar och företagskultur din viktigaste tillgång.

När det är dina värderingar som avgör vem som vill arbeta och göra affärer med dig så blir resultatet av passivitet att de enda som inte lämnar din verksamhet är de som tvingas kvar. Och är det verkligen det du vill?

Boka eller skicka intresseanmälan till workshopen ”End of strategy?”

Back to Top