kontakt@hallbartnaringsliv.se · Tel 08-154 506

Engagera er & oss.

varför-hur

Vill ni vara med och utveckla ett hållbart och framtidsinriktat svenskt näringsliv? Engagera er i vår verksamhet, eller engagera oss i er.

Hållbart näringsliv arbetar för att stödja, utveckla och initiera verksamheter och initiativ med en tydlig hållbarhetsprägel. Vill ni som företag eller du som individ engagera dig för en mer hållbar utveckling så ser vi fram emot att höra från dig.

För företag & organisationer

Vill ni engagera er i vår verksamhet så kan ni bli partnermedlem, ansluta er till vårt affärsnätverk eller engagera er i något av våra initiativ. Är ni verksamma på den hållbara marknaden, vill bli det eller vill ta fram produkter och tjänster med tydligt hållbarhetsfokus så är vi en lämplig strategisk partner.

För individer

Är du privatperson som drömmer om att driva en hållbarhetsinriktad verksamhet eller tycker att det vi gör verkar spännande. Titta igenom våra aktiva initiativ eller kontakta oss direkt. Vi arbetar helst genom partnermodeller och söker personer som vill satsa på att bygga upp eller vara en del av en verksamhet som stöttas av oss.

Engagera oss

Är ni en organisation som behöver stöd i frågor rörande etikorganisationskultur, hållbara affärsmodeller eller kommunikation & marknadsföring och vill få tillgång till vår kompetens och vårt nätverk? Kontakta oss. Vi tar styrelseuppdrag, sitter i advisory boards eller arbetar operativt med er verksamhet.

Vill ni anlita oss för att utveckla ert erbjudande, era koncept eller nå ut med ert budskap så hittar ni våra uppgifter här.

Vi skapar efterfrågan.

När du startar ett företag så är det en vanlig ordning att titta på marknaden utifrån ett kund- och konkurrensperspektiv. Men vad gör man om marknaden ännu inte finns? Enligt traditionell marknadslogik så bör man kanske backa, men när det kommer till innovation och etik så finns alternativ. Har du en ny lösning, en ny produkt eller tjänst som människor behöver även om de inte vet om det ännu, så finns bara en väg framåt: Skapa efterfrågan.

Det finns gott om exempel på verksamheter som gått från att vara innovatörer till att bli marknadsledande genom att just definiera och skapa sin marknad. Vi vill se till att det skapas fler sådana företag och vi vill att de ska agera ansvarsfullt.

Vi är inställda på att se till att den hållbara marknaden visar en positiv tillväxt på bekostnad av den traditionella. Vi vet att det finns mycket bra därute och vill vara en del av att stödja och utveckla det som finns. Vi vet även att mycket saknas. Såväl nya verksamheter som engagerande initiativ behöver komma på plats för att såväl skapa som tillfredsställa efterfrågan på mer etiska varor och tjänster. Där behöver vi din hjälp.

Back to Top