Svensk miljöteknik till Indonesien

Indonesien

Statliga Energimyndigheten har inlett ett samarbete kring förnybar energi och miljöteknik med Indonesien. Utgångspunkten för samarbetet är att tillvarata svensk know-how och teknik men att anpassa lösningarna efter indonesiska behov och för lokal arbetskraft.

Samarbetet sker i projektform under akronymen INSISTS – Indonesian-Swedish Initiative for Smart Energy Solutions. INSISTS ska verka för kunskaps- och nätverksutbyte samtidigt som svenska lösningar inom miljöteknik ska kunna testas, utvecklas och anpassas för att passa den indonesiska marknaden, samt locka investeringar från indonesiska aktörer, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

-  Öppnandet av INSISTS är viktig för utvecklingen av ett samarbete mellan länder inom förnybar energi och klimat. Det är även strategiskt viktigt för att öppna den indonesiska tillväxtmarknaden för svenska företag menar, Ann-Sofi Gaverstedt, ansvarig för det indonesisk-svenska energisamarbetet på Energimyndigheten.

Indonesien har ca 240 miljoner invånare och en av världens mest snabbväxande ekonomier. Den svenska exporten till Indonesien under 2012 var värd strax över fem miljarder kronor. INSISTS är dock den första svenska plattformen där svenska aktörer satsar operativt i Indonesien. Att detta skedde kring  förnybar energi och miljöteknik är inte så förvånande då Sverige är ett föregångsland på området. Enligt den svenska ambassadören i Indonesien Ewa Polano strävar både Sverige och Indonesien aktivt efter att minska koldioxidutsläppen och satsa på förnybar energi.