Andra AP-fonden hörde av sig

AP-pajerI går rapporterades det att andra AP-fonden har valt att avyttra en del av sitt innehav i företag med koppling till fossil energi. Som vi skrev igår så är det önskvärt att sätta varje hållbarhetsinitiativ i sitt sammanhang. Och nu har vi faktiskt fått svar på några av våra frågor.

När vi i går ville få lite bättre grepp om man vad man på Andra AP-fonden faktiskt gjort (och ännu inte gjort) så valde vi att ställa några enkla frågor till fondens kommunikationschef. Vi var långt ifrån nöjda med de svar vi fick och skrev därför denna korta kommentar: ”Vems pensionspengar sa du?”

I går kväll blev vi kontaktade av andra AP-fonden som då hade följande information att delge oss:

”I den totala energisektorn har vi cirka 9 miljarder kronor investerat i aktier och obligationer. De bolag vi nu kommer att sluta investera i har vi innehav i för ett marknadsvärde av cirka 840 miljoner kronor.

För aktier är energisektorn uppdelad i sju mindre undersektorer. I undersektorn som heter Coal and Consumable Fuels, avyttrar vi samtliga kolbolag, vilket innebär cirka 90 % av fondens aktieinnehav i den sektorn. I undersektorn som heter Oil and Gas Exploration avyttrar vi cirka en tredjedel och för sektorn Integrated Oil and Gas, cirka fyra procent.”

Detta kan översättas till att andra AP-fonden säljer sitt innehav i ett antal fossilbolag men behålla 10 % av sitt ägande inom sektorn ”Coal and Consumable Fuels”. Fonden väljer också att behålla 2/3 inom ”Oil and Gas Exploration” och 96 % inom ”Integrated Oil”. Hur de 840 miljonerna istället kommer investeras är oss veterligen inte kommunicerat.

Det finns helt enkelt en del frågor kvar. Dessvärre är vi inte tillräckligt bevandrade inom finanssektorn för att veta vilka ”hållbara” bolag som kan tänkas finnas i ovan nämnda sektorer. Vi har inte heller möjligheten att analysera hur stor andel av investeringarna inom energisektorn som är fossila. Som tur är har WWF redan gjort det jobbet åt oss.

Låt oss då sätta det hela i sitt sammanhang, det är ju trots allt det vi uppmanar media att göra.

Att andra AP-fonden avyttrar minst 10 % av sitt innehav i fossilindustrin är säkerligen bra. Vi har ingen anledning att tro något annat än att deras intentioner är goda och att det finns en långsiktig strategi för en mer ansvarsfull investeringspolicy. Detta är en nyhet som absolut bör lyftas av så väl svensk som internationell press.

Samtidigt så investeras alltjämt de pengar som vi tillsammans arbetar ihop, i verksamheter som driver på i motsatt riktning mot vad som gynnar våra intressen. Det finns ingen anledning att utelämna detta i medias rapportering. Faktum är att det snarare är nödvändiga fakta för att som läsare kunna bilda sig en någorlunda nyanserad uppfattning om fondens arbete.

Ur ett hållbarhetsperspektiv gynnar det alla parter, inklusive Andra AP-fonden, som vill att utvecklingen skall gå snabbare att tydligt redovisa saker i ett mer begripligt sammanhang. Inte minst för att det gör det svårare för organisationer med en mer dunkel agenda att segla under falsk hållbarhetsflagg.

Problemet är inte att en välrenommerad tidning som DN vid ett enstaka tillfälle missar att sätta innehållet i en pressrelease i ett större sammanhang. Problemet är att denna typ av okritisk och onyanserad journalistik snarare är regel än undantag när det handlar om hållbarhetsfrågor.

Med risk att låta tjatig. Det är inte det försvinnande lilla inslaget i näringslivet som med goda vilja kan kallas hållbart som förtjänar merparten av medias uppmärksamhet, det är rapporteringen om den absoluta lejonparten som fortfarande är i grunden ohållbart som ska ges betydligt mer utrymme. En ensidig rapportering av goda nyheter utan en ansats till att visa hela bilden är tyvärr allt för vanligt förekommande.

Vår uppmaning till andra AP-fonden är att visa hur stor andel av våra gemensamma pensionspengar som faktiskt fortfarande investeras i olika ”ohållbara” sektorer. Det skulle ge folk (era ägare) en tydlig indikation på hur mycket som är kvar att göra. Släng upp det första sidan på er sajt och uppmana alla andra att göra det samma.

En annan sak vi skulle vilja veta mer om är var vad Andra AP-fonden kom fram till efter sitt årslånga analysarbete som föregick beslutet att sälja aktier till ett värde av 840 miljoner i bolag med kopplingar till fossil energi, men samtidigt ligga kvar som ägare till 2/3 av fondens aktier inom sektorn ”Oil and Gas Exploration” och 96 % inom ”Integrated Oil”.

Vår uppmaning till media kvarstår: granska och analysera mera. Det är inte bara absolut nödvändigt, det höjer också värdet på er rapportering.