5 tips – Hållbara event och konferenser

tipsVad förväntar du dig av ett seminarium/event/konferens med inriktning på hållbarhet? Arrangemangen bli allt fler och allt proffsigare i sin paketering. Både ämnen och talare är ofta väldigt intressanta och inte sällan har de också vettiga saker att säga. Men får vi som investerar både pengar och tid verkligen den utdelning vi har rätt att kräva? Och om inte, hur kan vi se till att de som sitter i publiken får mesta matnyttiga pang för pengarna?

Vi har sprungit på allsköns event inom hållbarhet och har i all ödmjukhet tagit fram fem tips för vad vi tycker ofta kan göras lite bättre. Generellt efterlyser vi ett större fokus på kunskapsspridning, trovärdighet och konkret affärsnytta.

1. Inkludera publiken
Visst, efter de flesta dragningar så lämnar man några minuter över för frågor. Ibland är även diskussioner kring utvalda frågor inkluderade i programmet, men vi vill se mycket mer av detta. Låt oss i publiken vara med i högre utsträckning, avbryt samtalet mitt i och fråga vad vi tycker och om någon har något att tillägga. Det sitter ofta betydligt mer kompetens i publikhavet än på scen, använd det som en tillgång.

2. Fokusera på kunskap före information
Glöm inte att publiken har betalt med sin tid och inte sällan även med pengar för att delta. Vad ger ni dem för verktyg i form av tillämpbar kunskap som de redan dagen efter kan applicera i sina respektive verksamheter? Ställ som krav från alla talare som erbjuds tid och plats på scen att dela med sig av sina konkreta tips.

3. Tillit är en förutsättning för engagemang
Om publiken inte får svar på sina frågor eller känner att presentatören slingrar sig så är det inte bara talaren som förlorar på det, det gör även ni som arrangör och inte minst era besökare. Om ett företags företrädare ska berätta om sitt senaste initiativ så kräv också att de först sätter det i ett tydligt sammanhang. Hur ser problemet ut? I vilken grad påverkar initiativet som nu sjösats? Vi som lyssnar har i princip aldrig någon detaljkoll på bolagets negativa påverkan på omvärlden och därför blir det i princip omöjligt att värdera case som presenteras utan kontext.

4. Mer nätverkande och mingel
Även om kunskap och inspiration är bra så är kontakter kanske ännu viktigare. Som presentatör och arrangör så kanske man känner att tiden på scen inte räcker till riktigt. Som publik så är det snarare i pauserna tiden är för kort. Detta hänger delvis ihop med punkt 1 och att låta deltagarna just delta. Glöm dock inte att pauserna är tillfället då man skaffar den där nya kontakten som leder till nästa stora affär. Det är kanske det största värdet ni säljer. Så sälj det och hjälp till att underlätta just nätverkandet. Gör ni det så tror åtminstone vi att betydligt fler är beredda att betala betydligt mer för just era arrangemang. Hur vore det till exempel med lite aktiv matchmaking från arrangörens sida? Ni vet ju vilka era besökare är och vilka verksamheter de företräder. Använd den informationen för att höja värdet på deras nätverkande.

5. Följ upp efteråt
Vi lever på 2010-talet. Ge alla en hemläxa och följ upp den via mail, twitter, facebook eller på er sajt. All den där tillämpbara kunskapen som ni förmedlar till publiken ska såklart omsättas i konkret handling. Det är ju trots allt de bolag där åhörarna arbetar som står för såväl inträdesbiljetten som deltagarnas lön. Se till att de har bästa möjliga förutsättningar att få utdelning på sin investering.

Slutligen vill vi påminna alla mediaorganisationer som anordnar event inom området om detta: ”Journalism is printing what someone else doesn’t want printed. Everything else is public relations” – George Orwell

Denna artikel är skapad för Affärsnätverket Hållbart Näringsliv

Affärsnätverket Hållbart Näringsliv är inriktat på kunskapsspridning och nätverkande för uppdrag och samarbete och riktar sig till dig som jobbar med hållbarhet i ditt yrkesliv.

Medlemskap i nätverket är kostnadsfritt, anmäl dig här:
https://www.facebook.com/groups/hallbartnaringsliv/

Diskutera gärna i gruppen eller hör av dig med dina synpunkter.