Affärsnätverk – Hållbart Näringsliv

knowledgeworkersHållbart Näringsliv startar nu upp ett kostnadsfritt affärsnätverk för alla som arbetar med frågor kring ansvar, etik, CSR, miljö och hållbarhet. Förutom att vara en samlingsplats för kunskapsutbyte, förfrågningar och kontaktskapande så jobbar vi för att ge er medlemmar relevanta och förmånliga erbjudanden. Vi samarbetar med aktörer som delar med sig av sina expertkunskaper och handfast rådgivning i syfte att underlätta för dig som yrkesaktiv.

Affärsnätverket Hållbart Näringsliv är inriktat på kunskapsspridning och nätverkande för uppdrag och samarbete och riktar sig till dig som jobbar med hållbarhet i ditt yrkesliv.

Medlemskap i nätverket är kostnadsfritt, anmäl dig här: https://www.facebook.com/groups/hallbartnaringsliv/

Hur kan vi lära av varandra?

Vi startade Hållbart Näringsliv av flera olika skäl. Några av dem var att vi tycker att vi som jobbar med hållbarhetsfrågor generellt måste:

  • Bli bättre på att dela praktisk kunskap med varandra och folk inom andra expertisområden.
  • Bli bättre på att kommunicera på ett sätt som engagerar och stärker vår argumentation.
  • Bli bättre på att driva ett strategiskt opinionsbildningsarbete för ett starkare fokus på hållbarhetsfrågor hos individer, organisationer och inte minst på det nationella planet.

Utöver ett livfullt nätverkande så är det några av de frågor vi vill att vi ska diskutera inom ramen för Affärsnätverket Hållbart Näringsliv. Alla medlemmar i gruppen är så klart välkomna att bidra med inspel, idéer och kommentarer.

Ta chansen. Posta dina frågor och åsikter. Fråga om tips och råd. Hjälpa andra med deras utmaningar.

Från Hållbart Näringslivs sida finns vi tillgängliga för att konkret bidra med vår kunskap kring kommunikation och opinionsbildning. Vi hjälper mer än gärna till med strategiarbete, idéer och handfast genomförande.

Har du frågeställningar, åsikter eller idéer som du vill ha hjälp att sprida till rätt målgrupper? Kontakta oss på Hållbart Näringsliv så hjälper vi dig. Du hittar oss på kontakt@hbnl.se