5 myter om hållbarhet

myterDet finns ett stort antal mer eller mindre vedertagna ”sanningar” som flyter omkring när vi pratar näringsliv och hållbarhet. Dessvärre är det si och så med sanningshalten. Och om vi som jobbar med, brinner för och lever på att utveckla hållbarhet ska få ett större gehör så måste vi akta oss för svepande formuleringar, lösa antaganden och halvsanningar. Här finns utrymme för ärlighet, klarsynthet och självkritik.

Läs vår debattartikel ”5 myter om hållbarhet” om några av de slarviga formuleringar, lösa antaganden och halvsanningar som det gått inflation i hållbarhetssvängen under de senaste åren. Vi kallar dem myter om hållbarhet. Här följer de i kortversion:

1. Företag satsar på hållbarhet för att de måste
2. Det är lönsamt med hållbarhet
3. Vår uppgift är att förklara varför
4. Hållbarhet är en utmaning
5. Hållbarhet är en strategisk fråga

Vår förhoppning med artikeln är att väcka en diskussion om hur vi alla kan bli bättre på att hålla oss till hur saker faktiskt förhåller sig snarare än hur vi önskar att de skulle vara när vi diskuterar och försöker driva utvecklingen i rätt riktning. Hör gärna av er med synpunkter eller funderingar.

Vill ni höra mer om vad vi tänker i frågan så boka föreläsningen: ”Varför bryr sig ingen”

Artikeln i sin helhet hittar du här http://supermiljobloggen.se/debatt/2015/02/jesper-jonsteg-jesper-lovkvist-hallbart-naringsliv-fem-myter-om-hallbarhet