av Jesper Jonsteg

Vems pensionspengar sa du?

smogI princip varje dag kan vi nu för tiden läsa artiklar om olika typer av krafttag på hållbarhetsområdet uppslagna med stora svarta rubriker. Nyheterna är för de mesta goda. Vi lämnas ofta med intrycket att det man gör är genomgripande för det egna bolaget eller organisationen och att det faktiskt påverkar både den egna verksamheten och världen vi lever i.

Dagens exempel: Andra AP-fonden och DN m.fl.

Vad rapporteringen som regel består i är omtuggade pressreleaser, på sin höjd kompletterade med en pliktskyldig intervju. Allt som oftast präglas rapporteringen av en total avsaknad av egen research, faktakoll eller anstymmelse till kritisk granskning. Inga ansatser görs för att sätta saker i ett sammanhang.

Dagens exempel är beskedet att Andra AP-fonden divesterar 840 miljoner ur bolag med verksamhet kopplad till fossil energi. Här hittar ni ett par exempel på hur rapporteringen har sett ut:

DN: ”Pensionsfond dumpar kol och olja

Supermiljöbloggen: ”Andra AP-fonden flyttar 840 miljoner från fossila bränslen”

Den första frågan som dök upp hos oss efter att ha läst några artiklar var förstås hur stor del av Andra AP-fondens innehav i företag med koppling till fossil energi dessa 840 miljoner faktiskt handlade är. För den i grundskolematematik bevandrade ger ju ett snabbt överslag vid handen att det handlar om cirka 0,3 procent av fondens totala innehav. Sett mot den bakgrunden kan man ju eventuellt ha synpunkter på DNs rubriksättning.

Eftersom ingen redaktion hade bemödat sig om att ta reda på svaret på vår fråga så tog vi saken i egna händer. Vi ringde till Andra AP-fonden och fick tala med Ulrika Danielson som är kommunikationschef där.

Här följer ett utdrag ur vårt samtal med henne:

Hur mycket förvaltar ni totalt?

- Vi har ett innehav på 280,3 miljarder.

Hur mycket är fossilt?

- Ingen kommentar.

Va, varför kommenterar ni inte det?

- Vi kommenterar inte hur vårt innehav ser ut.

Förstår du att det kan uppfattas som problematiskt?

- Nej.

Men detta är väl offentliga uppgifter?

- Ja, du hittar vårt innehav på vår hemsida.

Miljörörelsen har ju gått igång på det här, förstår du verkligen inte att det kan vara intressant att veta hur stor del av ert fossila innehav vi pratar om här?

- Jo. Men vi kommenterar inte det

Svaret blir alltså att man på egen hand måste gå igenom hela innehavet för att ta reda på hur mycket som har en koppling till fossil energi. Givetvis en övermäktig uppgift för en genomsnittlig fondsparare (alla svenskar). Och en fullständigt häpnadsväckande inställning från fondens sida i detta transparensens förlovade tidevarv. Vi talar trots allt om våra gemensamma pensionspengar här.  Och vi talar om en organisation som säger sig främja hållbar utveckling.

Vår kritik riktar sig inte till att man divesterar. Det är självklart bra och viktigt. Inte heller att man kommunicerar kring sitt arbete. Kritiken är istället tvådelad. Dels mot alla medier som okritiskt återger vad man från fondens sida vill kommunicera utan att ställa en enda intressant motfråga eller göra en ansats att sätta saker i ett större sammanhang. Dels mot kommunikationschefen på Andra AP-fonden som inte kan/vill ge svar på hur fondens innehav ser ut. Låt oss hoppas att hon läser på nu för frågan lär inte ställas med sällan i framtiden.

Vår uppmaning till media kvarstår. Granska företagens och det offentligas kommunikation om deras arbete på hållbarhetsområdet mycket tuffare. Det är en viktig uppgift.

Vår uppmaning till Andra AP-fonden är enkel. Var raka och tydliga i er kommunikation. Det är svenska folkets pengar ni förvaltar. Vänligen respektera det.

Här kan ni själva läsa med om AP-fondens innehav.