kontakt@hallbartnaringsliv.se · Tel 08-154 506

“Varför bryr sig ingen?”

hbnill bla

Hållbart Näringsliv erbjuder föreläsningen ”Varför bryr sig ingen?” som fokuserar på hur vi kan skapa engagemang och använda vår hållbarhetskompetens till att driva verklig förändring.  Föreläsningen anpassas efter målgrupp och behov samt erbjuds från 30 minuter till en halvdag.

Ibland känns det lite hopplöst att försöka övertyga andra att gå igång på idén om hållbarhet. Är det så att mottagaren inte vill, inte förstår eller är det dig det är fel på? Fördelarna av att satsa på hållbarhet övervägs ju enbart av nackdelarna att inte göra det. Så varenda tänkande människa borde väl rimligtvis lyssna på och ta till sig av hållbarhetsbudskapet?

Kanske det är så att de helt enkelt inte bryr sig.
Som tur är stämmer inte det…

Ur föreläsningen:

Med förankring i psykologi, marknadsteori och kommunikation visar vi hur man kan undvika de vanligaste fallgroparna och metodiskt väcka individens engagemang. Målet är att börja använda hållbarhet som en lösning och därigenom successivt bygga en kultur och värdegrund som präglas av ansvarstagande.

  • Vi vet redan varför
  • Myter om hållbarhet
  • Hållbarhet eller marknadsföring?
  • Skapa engagemang
  • Hållbarhet som lösning
  • Från hållbarhetsstrategi till hållbarhetskultur

Boka föreläsningen: ”Varför bryr sig ingen?”
Eller, vill du bli kontaktad inför nästa tillfälle?

hbnill2

Bakgrund:

Hållbarhet är det nya svarta. Det duggar tätt mellan utspelen från näringsliv och politiker om de enorma möjligheter som kommer med att vi tar frågan på allvar. Det slängs ihop CSR-policys, anställs hållbarhetschefer och ord som lönsamhet, strategi och kärnverksamhet flätas samman med ord som ekologi, etik och ansvar. Så långt allt gott. Eller?

Nja. Det finns något här som inte går ihop. Såväl från näringslivet som civilsamhället spenderas relativt lite pengar på hållbarhet. Och om man tror på allt fantastiskt som ett ökat engagemang i ämnet skulle medföra enligt en i princip enig megafon så borde ju alla lägga varenda ett av sina ägg i hållbarhetskorgen illa kvickt. “Most people are more comfortable with old problems than with new solutions.”
- Charles Brower
Ändå gör de inte det. Varför är det så? Och inte minst: Varför lyckas vi, trots alla dessa vackra ord om hållbarhetens förträfflighet, inte i större utsträckning omsätta hållbarhetsteorierna till praktik?

Det finns naturligtvis inget enkelt svar på frågorna men en förklaring kanske är att vi helt enkelt gör ett klassiskt misstag. Vi fokuserar för mycket på oss och för lite på dem. I vår iver att övertyga kunden om varför hållbarhet leder till bättre avkastning, medarbetarlojalitet, kundnöjdhet och starkare varumärke så kanske vi glömmer att förklara hur det skall gå till och kanske framförallt: Hur hållbarhet ska lösa alla de där utmaningarna som behöver hanteras just i detta nu.

Vi har samlat modeller och praktiska tips från psykologi, säljteori, marknadsföring och kommunikation“Culture eats strategy for brekfast”
- Peter Drucker
tillsammans med konkreta exempel från hållbarhetsbranschen och sektorer med andra värdeskapande tillgångar. Vi behandlar dessa utifrån en tydlig idé om att öka värdet på produkten ”hållbarhet”. Och inte minst så diskuterar vi vad det utifrån kundens perspektiv är de köper när du tror de köper hållbarhet.

Som en genomgående tråd under samtalet försöker vi skifta perspektivet från ditt budskap till att istället fokusera på mottagarens verklighet. Poängen är att lägga mindre vikt på varför man ska agera hållbart och betydligt mer på hur.

Målgrupp:

Miljöchefer, hållbarhetsansvariga och andra som försöker övertyga internt
Vi tittar på hur beslutsfattare och de som borde ta täten i hållbarhetsarbetet ser på frågan och vad som skapar engagemang. Hur kan man lyckas få även de mest skeptiska hjärnorna att ställa om. Eller kan man det?

För konsulter och säljare
Vi tittar på vad hållbarhet egentligen betyder för ett företags värdekedja och hur man övertygar beställare att öppna plånboken. Hur skall du som säljare agera för att få en kund att inte bara lyssna till din kunskap utan också betala för den?

För politiker och debattörer
Vi tittar på begreppet hållbarhet och hur det uppfattas och behandlas av debattörer och opinionsbildare. Hur kan man positionera sig inom hållbarhet utan att riskera att stämplas som verklighetsfrånvänd, naiv eller anti-utveckling? Och hur kan man koppla den breda hållbarhetspenseln till det tunna precisionsinstrument som är realpolitik?

För kommunikatörer
Vi diskuterar hur du på ett effektivt sätt kan kommunicera hållbarhet. Hur gör man för att sticka ut bland alla andra som skryter om sina sexiga initiativ och case? Och hur undviker man att framstå som en nyttig idiot även om ens företag alltjämt till huvudsak agerar ohållbart?

Boka eller skicka intresseanmälan till föreläsningen ”Varför bryr sig ingen?”

Back to Top