kontakt@hallbartnaringsliv.se · Tel 08-154 506

”Världens bästa jävla skitland”

hbnill bla

Hållbart Näringsliv erbjuder en föreläsningen ”Världens bästa jävla skitland?” som tittar på hur det som tillsynes kan verka betydelselöst egentligen kan ha en stor effekt. Och varför organisationer kan och bör utveckla sina unika egenskaper till konkurrensfördelar. Föreläsningen är på 45 minuter men kan anpassas efter behov och önskemål.

Vad ska världen med Sverige till egentligen? Spelar det överhuvudtaget någon som helst roll vad landet, eller din organisation eller du själv gör? Och om det spelar roll, vad ska vi satsa på? Och hur ska vi i så fall satsa?

Ur ett strikt marknadsperspektiv så borde den som styr Aktiebolaget Sverige göra en ordentlig genomgång av våra unika egenskaper, analysera vilka som vi bör utveckla och se till att vi behåller vår tätposition inom vad det nu må vara vi är bäst på. Det bör för övrigt varje organisation göra. Inte bara för lönsamhetens skull utan även för omvärldens.

Du betyder nämligen betydligt mer än du tror…

Ur föreläsningen:

Utifrån kommunikationsstrategi, marknadsteori och nationalekonomi tittar vi på vilka effekter och möjligheter som följer av att våga gå före och satsa på att vara unik.

  • Varför just du spelar roll
  • Sveriges inflytande på omvärlden
  • Hur skapar vi en unik röst
  • Vad gör oss unika?
  • Hur ökar vi värdet på våra unika egenskaper?
  • Hur omsätter vi våra värden till vinst?

Boka föreläsningen: ”Världens bästa jävla skitand?” Eller, vill du bli kontaktad inför nästa tillfälle?

schnållbarhet

Bakgrund:

I en globaliserad värld ökar konkurrensen samtidigt som möjligheterna att positionera sig blir större. En liten spelare på en stor marknad riskerar att bli utraderad av större aktörer om man inte tydliggör sitt budskap och varumärke.

Sverige är inte ett land där låg bolagsskatt, svaga sociala skyddsnät och minimal stat är vår prägel. Hur mycket någon än vill att vi skall vara ett skatteparadis eller ett samhälle där var och en tar hand om sig själva så är det inte det vi är. En sådan utveckling skulle fungera bättre i många andra länder, länder som är på väg upp i välfärdsligan och försöker skapa sina unika egenskaper. Man kan argumentera för att vi har svagheter inom dessa områden, men ingen framåtblickande organisation utgår från sina svagheter, man förädlar och lyfter sina styrkor istället.

Sveriges styrkor är bl.a. förskola så att personer kan arbeta med det de vill, fri utbildning så personer kan bli det de vill, sociala skyddsnät så personer kan få en andra och tredje och fjärde chans. Sveriges styrkor är något som de flesta i vårt land tar för givet men som andra knappt vågar drömma om. Vi är det land som mest av alla kan bära ordet hållbarhet i allt vi gör.

Vad hade hänt om vi tog tag i våra unika egenskaper och gjorde dem till våra viktigaste styrkor och konkurrensfördelar? som företag, som individer och som varumärket Sverige?

Boka eller skicka intresseanmälan till föreläsningen ”Världens bästa jävla skitland”

Back to Top